Agisoft Resmi distribütörü

Enerji Hizmetleri

•Yenilenebilir enerji projelerinin tespiti
•Saha Keşif
• Raporlama
• Ölçümleme (Hidrolojik, Meteorolojik veri)
• Ön Fizibilite
• Başvuru dosyalarının hazırlanması
• Fizibilite (RES, HES, GES)
• Mevcut Müracaatlar
• Başka Firmalar tarafından yapılmış başvuruların
incelenmesi
• Mevcut müracaatların irdelenmesi
• Raporlama
• İşveren Tarafından Devir Alınmak Üzere
İncelenmesi Talep Edilen Projeler
Devir alınacak projenin sahada keşfi
• Teknik ve finansal analizlerinin raporlanması
• Proje net fayda açısından formülasyon
değişiklikler
• ÇED raporları

Grup Şirketlerimiz

Kati Proje Hazırlanması

  • Yatırım Türüne Göre Projelendirme
  • Projelerin Onaylatılması

E-M Techizat

  • Türbin Tekliflerinin Alınması
  • Tekliflerin Değerlendirilmesi
  • Sözleşmenin Hazırlanması, İmzaya Sunulması

ENH

• Bağlantı noktasının kesinleştirilmesi
• ENH Etüt proje
• ENH projelerinin onaylatılması kontrolü
• Uygulama Projesi Hazırlanması
• Proje Kontrol ve Müşavirlik

Açıldık

Yeni web Sitemize Hoşgeldiniz

Piri Reis Grup