Agisoft Resmi distribütörü

Harita Hizmetlerimiz

 • Sayısal Halihazır Harita Üretimi

• Topografik Haritalar
• Kadastral Haritalar
• Tematik Haritalar
• Maden Yerüstü Haritaları
• Özel Amaçlı Haritalar

 • Kamulaştırma Projeleri

• Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
• EPDK nezdinde yapılacak kamulaştırmaların takibi ve sonuçlandırılması
• Kamulaştırmaya tabi parsellerin bedel tespitleri
• Kamulaştırma planlarının oluşturulması
• Kıymet takdiri raporlarının hazırlanması
• Müştemilat tespit tutanaklarının tanzimi
• Kamulaştırma davalarının açılması ve yürütülmesi

 • İmar Planı Çalışmaları
 • İmar Planı Uygulamaları

• Parselasyon Planlarının Hazırlanması
• 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması
• Yola, Yeşile Terk, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri
• İrtifak Hakkı Kurulumu v.b. Uygulama çalışmaları

 • CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)

• Deformasyon Ölçüleri
Altyapı ve Boru Hattı Projeleri

 • Gayrimenkul Danışmanlığı

Kati Proje Hazırlanması

 • Yatırım Türüne Göre Projelendirme
 • Projelerin Onaylatılması

E-M Techizat

 • Türbin Tekliflerinin Alınması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Sözleşmenin Hazırlanması, İmzaya Sunulması

ENH

• Bağlantı noktasının kesinleştirilmesi
• ENH Etüt proje
• ENH projelerinin onaylatılması kontrolü
• Uygulama Projesi Hazırlanması
• Proje Kontrol ve Müşavirlik

Açıldık

Yeni web Sitemize Hoşgeldiniz

Piri Reis Grup